بانک طلایی سورس ها برنامه نویسی(asp , .net c# , vb , delphi , php , c++ , assembly , java )

۱۰۰۰۰۰ تومان
تبدیل گفتار به نوشتار

سورس تبدیل گفتار به نوشتار فارسی

۷۰۰۰۰ تومان
0