سورس مدیریت فاکتور(محاسبه ارزش افزوده)

سورس نرم افزار مدیریت فاکتور همراه با ارزش افزوده

 امکانات این نرم افزار :

گزارش فروش بر اساس نام خریدار
ثبت کالا
گزارش فروش بر اساس تاریخ
ذخیره اطلاعات خریدارن و فروشندگان
خواندن اطلاعات فاکتورهای فروش از اکسل
چاپ فروش با فرمت فاکتورهای رسمی
ثبت اطلاعات پرداخت قرارداد
ثبت اطلاعات خرید
گزارش سه ماهه فروش
ثبت کالا
پشتیبان گیری
رمز عبور برای ورود به برنامه و تغییر آن
قفل برنامه بر اساس کد اقتصادی و فعال سازی برنامه
امکان ثبت شروع سریال و تاریخ

این برنامه با vb6 و دیتابیس access نوشته شده

سورس بسیار کاملی برای یاد گیری برای کار با دیتابیس

محاسبات ریاضی

تاریخ شمسی و محاسبه بین دو تاریخ و ….

چاپ فاکتور

ارتباط با ورد و ارسال فاکتور به ورد

خواندن اطلاعات از اکسل و ذخیره در دیتا

تصاویری از برنامه

مدیریت فاکتور

مدیریت فاکتور

مدیریت فاکتور

مدیریت فاکتور

مدیریت فاکتور

مدیریت فاکتور

مدیریت فاکتور

مدیریت فاکتور

مدیریت فاکتور

مدیریت فاکتور

مدیریت فاکتور

مدیریت فاکتور

مدیریت فاکتور

مدیریت فاکتور

مدیریت فاکتور

مدیریت فاکتور

مدیریت فاکتور

مدیریت فاکتور

مدیریت فاکتور

مدیریت فاکتور

مدیریت فاکتور

مدیریت فاکتور

مدیریت فاکتور

مدیریت فاکتور

مدیریت فاکتور

مدیریت فاکتور

فروشنده سه بعدی
۱۴ آذر ۱۳۹۵
1348 بازدید